• Welkom

  Beste Bloxers en andere volleyballiefhebbers,

  Welkom op de site van Volleybalvereniging VC BLox.

  Op deze website vind je informatie over onze vereniging. Ben je nog geen lid van onze club, maar heb je wel belangstelling? Neem dan contact op. Iedereen is welkom om een aantal keer vrijblijvend mee te trainen. Mischien is dit een club voor jou!

  Namens het bestuur van VC Blox,

  Sander Sterken

  Voorzitter

   PS Volg je onze facebookpagina al?

 • Oproep Ondersteuning

  Bestuur VC Blox

  Oproep voor hulp!

  Beste Bloxer, we hebben dringend je hulp nodig!

  Wat is er aan de hand?

  Tijdens de ALV van juni 2018 hebben we als bestuur een dringende oproep gedaan voor ondersteuning van onze vereniging. We hebben uitgelegd dat we echt dringend op zoek zijn naar mensen die de vereniging willen helpen bij de diverse werkzaamheden die we als vereniging hebben. Ook is toen verteld dat Simon Smeulders na jarenlange trouwe dienst na dit seizoen gaat stoppen met een aantal belangrijke taken die hij voor de vereniging doet.

  Tot op heden heeft zich niemand gemeld en hebben wij als bestuur tot op heden ook geen mensen gevonden om te helpen. Als we geen leden bereid vinden om taken op zich te nemen dan komt de continuïteit van de vereniging in gevaar!

  Vandaar dat we via deze brief nogmaals een dringende oproep doen onder leden, familie, bekenden, supporters van Blox om de vereniging te helpen. Want de vereniging zijn we samen. En vele handen maken licht werk. Met elkaar moeten we toch in staat zijn de vereniging in stand te houden.

  We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken:

  1. het wedstrijdsecretariaat;
  2. de Technische Commissie (TC);
  3. coördinator scheidsrechters;
  4. trainers en/of coaches;
  5. bestuur;
  6. overige activiteiten.

  Wat houdt dit in?

  1. Wedstrijdsecretariaat.

  Belangrijkste taken zijn:

  • Het jaarlijks verzorgen van de nieuwe teamindelingen, samen met de TC.
  • De teams inschrijven bij de Nevobo en met de Nevobo contacten onderhouden over de voortgang van de competitie.
  • Overleg met de beheerder van de sporthal over het gebruik van de zalen.
  • Bij thuiswedstrijden:

  -        het regelen van scheidsrechters en tellers
  -        het ontvangen van de uitspelende teams
  -        het digitaal verzorgen van de wedstrijdformulieren
  -        het zorgen dat de velden worden opgebouwd en na afloop de zaal netjes wordt achtergelaten.
  -        Het verzorgen van (jaarlijks enkele) CMV-toernooien.

   

  1. Technische Commissie (TC).

  Samen met de andere leden van de TC:

  • Uitvoeren van het technisch beleid.
  • Jaarlijks evalueren en samenstellen teamindelingen.
  • Toewijzen van trainers en de trainers begeleiden.

   

  1. Coördinator scheidsrechters.

  Het coördineren cq. zorgen voor voldoende gekwalificeerde scheidsrechters binnen de vereniging.

   

  1. Trainer / coach.

  We zijn op zoek naar mensen die verschillende teams willen trainen en/of coachen. Vanaf komend seizoen zijn we op zoek naar o.a. een trainer/coach voor het eerste heren- en damesteam. Maar ook voor diverse jeugdteams zijn er vacatures.

   

  1. Bestuur.

  Het ondersteunen van het bestuur bij allerlei taken. Op dit moment bijvoorbeeld zoeken we vrijwilligers die de vereniging kunnen ondersteunen / adviseren over de nieuwe wet op de Privacy. Wat moeten we als vereniging hiervoor allemaal doen?

   

  1. Overige activiteiten.

  Hierbij kun je denken aan allerlei uiteenlopende zaken zoals het opzetten van een materiaalcommissie, hulp bij het jeugdkamp, zoeken van sponsoren, Oranje ambassadeur (vereniging enthousiast maken voor nationale wedstrijden), coördineren van collecteacties, het opzetten van een toernooi, etc. etc.

   

  Ook zijn alle andere ideeën welkom!

   

  Meld je aan!

  Twijfel niet en meld je aan. Hoe klein je bijdrage ook kan zijn, alle hulp is welkom. Meld je ook als je denkt maar een deel van de taken te kunnen doen. We kunnen altijd kijken of we taken kunnen splitsen of verdelen over meer mensen. Want zoals gezegd, vele handen maken licht werk. En uiteraard zullen we je zo goed mogelijk begeleiden in de nieuwe taak.

   

  Misschien weet je in je familie, vrienden, kennissen ook mensen die best zouden willen helpen. Dan kan dat uiteraard ook, met alle hulp zijn we blij. Om te helpen hoef je niet persé lid te zijn van Blox of verstand te hebben van volleybal.

   

  Je kunt je aanmelden bij iemand van het bestuur (e-mail, persoonlijk). Maar je kunt dit ook doorgeven aan je trainer, dan zal hij/zij dit doorgeven aan ons.

   

  Tot slot

  Zoals gezegd, we zijn met alle hulp blij. Maar het meest dringend zijn we op zoek naar vrijwilligers die per direct de taken van het wedstrijdsecretariaat willen gaan doen. Uiteraard kan dit ook met meerdere mensen zodat de belasting beperkt kan blijven.

  Als we deze taken niet meer kunnen uitvoeren dan komt de continuïteit van de vereniging in gevaar. Met andere woorden. Als er niemand meer is die deze taken wil doen, dan kunnen we simpelweg geen teams meer inschrijven en dan houdt wat ons als bestuur betreft de vereniging op te bestaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer en dat willen we uiteraard voorkomen.

   

  Dus meld je aan!

   

  Graag zien we je reactie uiterlijk 22 april tegemoet. Ons bestuur komt 24 april bijeen om alle reacties te bespreken. Dan zullen we bepalen of en hoe we verder kunnen. We laten dit jullie dan ook zo snel mogelijk weten.

   

  Namens het bestuur van VC Blox,

  Sander Sterken

  Voorzitter.