Organisatie

Bestuur

Voorzitter                Simon Smeulders (junior)

Penningmeester     Daan van den Boer

Secretaris                Elke van Rooij

Bestuurslid              Sanya Penninx

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met het bestuur, kunt u mailen naar bestuur@vcblox.nl of via het contactformulier op de website.

 

Vertrouwenspersoon 

De aangewezen vertrouwenspersoon binnen VC Blox is Simon Smeulders (senior).

Gegevens

Tel.          +31 6 83 33 74 02

E-mail      smeulderssimon@gmail.com

De vertrouwenspersoon functioneert volledig onafhankelijk. Iedereen die daaraan behoefte heeft, kan een beroep op hem doen. Hij verleent hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om een bepaalde situatie op te lossen. Dit kan o.a. het geval zijn, als van een normale omgang geen sprake meer is, als zich ongewenst gedrag voordoet of als gedrag bepaalde grenzen overschrijdt. Voorop staat, dat de informatie altijd strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ook voor advies over de bovengenoemde onderwerpen kan men bij de vertrouwenspersoon terecht.